ŠETNICA UZ RJEČINU

Šetnica je osmišljena kao kontinuirani pješački put od Trsata do izvora Rječine.

Šetnica je osmišljena kao kontinuirani pješački put od Trsata do izvora Rječine.

Šetnica uz Rječinu započinje na Trsatu, a završava na izvoru Rječine. Ove vrijedne prirodne ljepote koriste se u sportsko-rekreacijske svrhe. Šetnicu uz Rječinu u sklopu projekta revitalizacije porječja Rječine markirali su članovi PD HP i HT Učka u suradnji s Gradom Rijekom, Hrvatskim vodama i Općinom Jelenje.

Šetnica je osmišljena kao kontinuirani pješački put od Trsata do izvora Rječine dug 19,5 kilometara, uz mnoštvo putokaza i tabela. Od Trsata vodi do mosta Katarina te obuhvaća lokacije Žakalj – Podbadanj – Koporovo – Most Pašac – Grohovo – brana i akumulacijsko jezero Valići – Drastin – Lukeži – Ratulj – Martinovo selo – Trnovica – Kukuljani – izvor Rječine.
 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer