ZLARIN

Otok u šibenskom arhipelagu, jugozapadno od Šibenika; od kopna ga odvaja Šibenski kanal, a od niza otočića na jugozapadu Zlarinski kanal.

Otok u šibenskom arhipelagu, jugozapadno od Šibenika; od kopna ga odvaja Šibenski kanal, a od niza otočića na jugozapadu Zlarinski kanal.

Najviši vrh Zlarina je Klepac (170 m). Sastoji se od dva bila između kojih je udolina s plodnim obradivim površinama. Veći su zaljevi Zlarinska luka i Magarna na jugoistoku; na sjeveroistočnoj obali su uvale Vodena, Velika Lovišća, Njivica, Veleš, Platac, Lokvica i dr. Gospodarska je osnova poljodjelstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, voćarstvo, ribarstvo, vađenje koralja i spužava, pomorstvo i turizam. Brodska veza sa Šibenikom.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer