STONSKE ZIDINE

Monumentalni kompleks Stona i njegove zidine kriju bogatu prošlost.

Monumentalni kompleks Stona i njegove zidine kriju bogatu prošlost.

Gradnja ovog fortifikacijskog sklopa započela je 1333 g. pod pod vodstvom Dubrovačke Republike kojoj je pripadao Ston.To su najduže zidine u Europi a druge na svijetu dužine 5.5 km. Zidine i tvrđave flankirane su s deset okruglih i trideset jednom četvrtastom kulom te sa šest polukružnih bastiona koji su imali obrambenu ulogu.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer