TURSKO GROBLJE I IZVOR U RAMLJANIMA

Na jednom brdu koje je sada cijelo obraslo drvećem i grmljem, kako pripovijedaju stari, prije puno godina mogla su se vidjeti uzdignuća u obliku grobova.

Na jednom brdu koje je sada cijelo obraslo drvećem i grmljem, kako pripovijedaju stari, prije puno godina mogla su se vidjeti uzdignuća u obliku grobova.

Bio jedan izvor koji je tekao iz Ramljana sve do rijeke Gacke. Kada su u Ramljanima bili Turci, jednom su ubili vola, oderali mu kožu i tom kožom začepili izvor. Od tada je izvor prestao teći u Gacku.
Na jednom brdu koje je sada cijelo obraslo drvećem i grmljem, kako pripovijedaju stari, prije puno godina mogla su se vidjeti uzdignuća u obliku grobova. Kažu da su to grobovi Turaka koji su stradali ili su se smrznuli u oštroj zimi.