CRKVA SV. VIDA, KOSINJSKI BAKOVAC

Ova kapelica je orijentacije istok-zapad sa zvonikom na preslicu i pokrivenim trijemom, a građena je na poziciji starije srednjovjekovne crkve.

Ova kapelica je orijentacije istok-zapad sa zvonikom na preslicu i pokrivenim trijemom, a građena je na poziciji starije srednjovjekovne crkve.

Na lijevoj obali potoka Bakovca, u selu Kosinjski Bakovac nalazi se kapelica Sv. Vida. Ova kapelica je orijentacije istok-zapad sa zvonikom na preslicu i pokrivenim trijemom, a građena je na poziciji starije srednjovjekovne crkve. U pročelje su sekundarno uzidana tri glagoljaška ulomka i to dva iznad ulaza ( grb Anža Frankopana – okrenut naopako ) i jedan ulomak na lijevoj strani, a koji su navodno prenijeti s položaja srednjovjekovnog grada Ribnika. U južni vanjski zid lađe, također je sekundarno ugrađen antički natpis.

Vikend Planer
Vikend Planer