FESTIVAL RURALNE KULTURE- FRK, KNIN, KOLOVOZ 2017.

Ovaj festival idealan je sve za one koji su zasićeni gradskim stilom života, za sve koji vole prirodno okruženje i cijene tradicijsku seosku kulturu.

Ovaj festival idealan je sve za one koji su zasićeni gradskim stilom života, za sve koji vole prirodno okruženje i cijene tradicijsku seosku kulturu.

Festival je potpuno otvorenog tipa, posvećen životu bez stresa i krutih vremenskih rasporeda. Na njemu se možete upoznati sa seoskim poslovima i plodovima kojima priroda nagrađuje ljudski trud, možete sudjelovati u radionicama i naučiti tradicijsko pjevanje, sviranje i plesanje ili se možete pridružiti seljanima Rape u njihovim svakodnevnim seoskim poslovima. No, ako vam tako više odgovara, možete i cijelo vrijeme provesti odmarajući se pod starim hrastovima ili šetajući prostranim cvjetnim poljima. Bitno je samo da priroda dopre do vas i umiri vam dušu.

Vikend Planer