CRES - GRAD BOGATE ANTIČKE KULTURE

Gradic Cres, smjestio se na sjeveroistočnom dijelu prostranog i odlično zaklonjenog zaljeva koji obiluje prostranim lijepim kupališnim prostorima. Ljudska aktivnost već od antičkog doba ostavila je cijeli niz spomenika kroz koje si u mašti možemo zamisliti mukotrpan život čovjeka na ovim prostorima.

Gradic Cres, smjestio se na sjeveroistočnom dijelu prostranog i odlično zaklonjenog zaljeva koji obiluje prostranim lijepim kupališnim prostorima. Ljudska aktivnost već od antičkog doba ostavila je cijeli niz spomenika kroz koje si u mašti možemo zamisliti mukotrpan život čovjeka na ovim prostorima.

Cres je nastanjen od prapovijesti, o čemu svjedoče prapovijesne gradine. Utvrđeno naselje razvilo se uz obalu, ispod otočnog hrpta gdje se nalazila prapovijesna gradina i antička utvrda (Crexa, Crepsa), na suprotnoj strani od napuštenih starokršćanskih i starohrvatskih naselja smještenih u uvali Lovreška na istočnoj strani otoka.
Do dolaska Hrvata na ove prostore u 6. i 7. st., Cres je naseljen Liburnima, ali postoje tragovi grčkog, rimskog i bizantskog prisustva. Prisustvo i utjecaj grčke kulture na ovim prostorima potvrđuju materijalni ostaci (amfore, novac), dok je rimska vladavina na ovim prostorima ostavila najviše tragova.

Današnji prostor obilježava srednjovjekovna lucica "mandrac", gotske i renesansne crkve i samostani, palace plemenitih obitelji i ostaci gradskih utvrda. Sve do kraja venecijskog razdoblja Cres je iskljucivo unutar gradskih zidina, a izvan gradskog prostora su jedino dva samostana. Velike promjene nastaju razvojem pomorstva i brodogradnje sredinom 19. st..

Najznačajnije kulturno-povijesne građevine u Cresu su:
1. Troja gradska vrata, Bragadina, Marcela i vrata Sv. Mikulo iz 16. st.
2. Okrugla, ugaona kula na sjeverozapadnom dijelu grada
3. Crkva Sv. Izidora iz 12. st.
4. Niz gotskih, kasnogotskih i renesansnih crkvica i crkava od kojih je najznacajnija crkva Sv. Marije Snježne iz 16. st. i zvonikom iz 18. st.
5. Gradska lođa sa stupom sramote
6. Franjevački samostan iz približno 1300 g. s crkvom Sv. Franje iz 14. st. i zvonikom iz 18. st.
7. Ženski bendiktinski samostan iz 15. st.
8. Palača obitelji Patris iz 15. st. u kojoj je smješten muzej
9. Niz drugih renesansnih palaca creskih plemenitih obitelji

Vikend Planer