BJELOGLAVI SUPOVI, CRES

Bjeloglavi sup (Gyps fulvus) jedna je od najvećih prirodnih vrijednosti Tramuntane, otoka Cresa, pa i Hrvatske.

Bjeloglavi sup (Gyps fulvus) jedna je od najvećih prirodnih vrijednosti Tramuntane, otoka Cresa, pa i Hrvatske.

Na Cresu su dva Ornitološka rezervata (“Podokladi” na srednjem i “Kruna” na sjevernom dijelu otoka) uspostavljena upravo zbog njih, a na čitavom otoku obitava oko 80 gnijezdećih parova. Otočka populacija koja obitava na Cresu (te Krku, Plavniku i Prviću), jedinstvena je stoga što ovdje supovi gnijezda svijaju na okomitim liticama tik nad morem – ponekad i manje od 10 metara iznad morske površine. Bjeloglavi sup jedna je od najvećih ptica koje lete, raspona krila i do 2,80 metara, a može doseći težinu i do 15 kilograma.

Vikend Planer