ORNITOLOŠKI REZERVAT KRUNA

U mjestu Beli na otoku Cresu nalazi se ornitološki rezervat za bjeloglave supove koji su zaštićeni jer im prijeti izumiranje. Otvorena su hranilišta na kojima se ostavljaju strvine uginulih ovaca i drugih životinja.

U mjestu Beli na otoku Cresu nalazi se ornitološki rezervat za bjeloglave supove koji su zaštićeni jer im prijeti izumiranje. Otvorena su hranilišta na kojima se ostavljaju strvine uginulih ovaca i drugih životinja.

Udruga ornitologa ima posebnu ulogu u spašavanju mladih supova koji padnu u more, ili se pronađu bolesni ili ranjeni. Otvoreno je i oporavilište za bjeloglave supove, u kojem se ozlijeđeni supovi oporavljaju do ponovnog puštanja u prirodu.
Eko-Centar Caput Insulae – Beli (nadalje u tekstu: ECCIB) Istraživačko-edukacijski centar za zaštitu prirode, nevladina je i neprofitna udruga čija je misija očuvanje prirodne raznolikosti, izvornih vrijednosti i kulturno-povijesnog nasljeđa otoka Cresa. Udruga djeluje 18 godina i dosada je uspješno provela niz projekata.

Temeljni dio rada ECCIB-a obuhvaća integralnu zaštitu ugrožene i zakonom zaštićene vrste, bjeloglavog supa. U suradnji s Ornitološkom postajom Cres Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), prati se populacija tih ptica na Kvarneru.

Na Cresu u dva Ornitološka rezervata obitava oko 80 gnijezdećih parova, a do danas je više od 760 bjeloglavih supova obilježeno (krilnom markicom, metalnim i plastičnim prstenom s oznakom i brojem te ratelitskim GPS odašiljačima).

Vikend Planer