KANJON ČIKOLE

Lokalitet Kanjon Čikole zaštićen je od 1965. godine. Čikola je najveći pritok rijeke Krke, izvire kod sela Čavoglava, protječe kroz grad Drniš i ulijeva se u rijeku Krku kod jezera Torak.

Lokalitet Kanjon Čikole zaštićen je od 1965. godine. Čikola je najveći pritok rijeke Krke, izvire kod sela Čavoglava, protječe kroz grad Drniš i ulijeva se u rijeku Krku kod jezera Torak.

Dio Čikole, koji je zaštićen kao značajni krajobraz, proteže se od Drniša do oko 1 km nizvodno od novog mosta za Miljevce preko Čikole.
To područje odlikuje se vrlo dubokim kanjonom, koji je izniman geomorfološki fenomen, a lokalitet je iznimno važan i kao hidrološki fenomen u kršu. Kanjon je mjestimično dubok i do 170 m.
 

Vikend Planer
Vikend Planer