DRAVSKA IŽA, KRIŽNICA

Dravska Iža raspolaže sa cca 25-30 ležajeva koji su smješteni u 11 hotelski uređenih apartmana. Osim toga u domaćem smještaju možemo smjestiti još dvadesetak osoba.

Dravska Iža raspolaže sa cca 25-30 ležajeva koji su smješteni u 11 hotelski uređenih apartmana. Osim toga u domaćem smještaju možemo smjestiti još dvadesetak osoba.

Ova destinacija je idealna za lovce, ribolovce, sportaše i ostale rekreativce, te obitelji, pa smo u skladu sa ovim podnebljem i potrebnom ponudom složili i brojne druge autentične dijelove vezane za vaš boravak u Križnici, odnosno Dravskoj iži.