PODMORSKA ARHEOLOGIJA

Serilia liburnica je najznačajniji podmorski nalaz otkriven u slojevima antičke luke Enone u Zatonu iz sredine 1. stoljeća.

Serilia liburnica je najznačajniji podmorski nalaz otkriven u slojevima antičke luke Enone u Zatonu iz sredine 1. stoljeća.

U muzeju ninskih starina izložena je djelomična rekonstrukcija serilije, plovila koje koriste Liburni i Histri, a njihov naziv serilia govori da su šivani lanenom i žukovom užadi. Ostaci dviju liburnskih serilija otkrivenih u antičkoj luci u Zatonu najbolje su sačuvani brodovi sa šivanom konstrukcijom na Mediteranu. Oni pokazuju staru predmetalodobnu tradiciju brodske konstrukcije u Liburna, naroda kod kojeg su ostali sačuvani i drugi ostaci predindoeuropske mediteranske baštine.


 

Vikend Planer