STAROGRADSKA JEZGRA NA OTOČIĆU KRALJEVSKOG NINA

Bogata kulturna baština i sačuvani vrijedni primjerci iz daleke povijesti poput krstionice kneza Višeslava, ostaci starohrvatskih brodova Condura Croatica, crkvica...

Bogata kulturna baština i sačuvani vrijedni primjerci iz daleke povijesti poput krstionice kneza Višeslava, ostaci starohrvatskih brodova Condura Croatica, crkvica...

Morate vidjeti grad Nin kojeg krasi bogata kulturna baština: krstionica kneza Višeslava (oko 800. g.), ostaci katedrale sv. Anselma (6. - 18. st), crkva sv. Križa (9. st.) zvana najmanja katedrala na svijetu, krunidbena crkva sv. Nikole (11. – 12. st.) i crkva sv. Ambroza iz srednjeg vijeka, ostaci starohrvatskih brodova Condura Croatica (11. st.) i Serillie Liburnice (1. st.), dva kamena mosta i Donja i Gornja gradska vrata (16. – 18. st.), ostaci bedema oko grada, Muzej ninskih starina s bogatim nalazima, Riznica župne crkve s vrijednim relikvijarima i Judinim srebrnjakom, spomenici biskupu Grguru Ninskom i knezu Branimiru, ostaci najvećeg Rimskog hrama na Jadranskoj obali (1. st.), nalazište Rimske kuće s mozaikom (2. st.), Memorijalni park Petra Zoranića Ninjanina i Park prirode Solana Nin.
 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer