CRKVA SV. KRIŽA – NAJMANJA KATEDRALA NA SVIJETU

Crkva sv. Križa iz 9. stoljeća spada među najvrijednije sačuvane spomenike starohrvatskog crkvenog graditeljstva, a svojim položajem i ljepotom dominira prostorom u kojem se nalazi.

Crkva sv. Križa iz 9. stoljeća spada među najvrijednije sačuvane spomenike starohrvatskog crkvenog graditeljstva, a svojim položajem i ljepotom dominira prostorom u kojem se nalazi.

Crkva sv. Križa iz 9. stoljeća spada među najvrjednije sačuvane spomenike starohrvatskog crkvenog graditeljstva, zbog svog originalnog oblika uvrštena je među reprezentativnije spomenike naše ranosrednjovjekovne arhitekture (jedinstven arhitektonski), a svojim položajem i ljepotom dominira prostorom u kojem se nalazi. Znanstvenik Mladen Pejaković objasnio je njenu dimenziju i elemente u gradnji građevine, gdje je naveo da je njena izgradnja i pozicija u odnosu na položaj sunca kroz čitavu godinu zavisna o zimskom i ljetnom solsticiju i ekvinociju. Njena izgradnja je kreirana i ima značenje da služi kao sunčani sat i kalendar.
 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer