PARK SOLANA NIN

Ninska sol je među najkvalitetnijim solima u Europi s visokim postotkom joda, a zanimljivo je da je solana organizirala Park Solane te je prije nekoliko godina otvorila vrata posjetiteljima i turistima.

Ninska sol je među najkvalitetnijim solima u Europi s visokim postotkom joda, a zanimljivo je da je solana organizirala Park Solane te je prije nekoliko godina otvorila vrata posjetiteljima i turistima.

Polja ninske solane prirodno su stanište raznolikom biljnom i životinjskom svijetu koji inspiriraju brojne posjetitelje, posebice plijene pažnju promatrača ptica - birdwatchera. Ornitološka raznolikost polja oko bazena udomljava preko 280 vrsta ptica, mahom selica koje prelijeću ovaj dio Jadranskog mora na svojim dugotrajnim preletima do zimovališta, posebno u Africi ili u Mediteranu, a u manjem broju dvije rijetke i ugrožene vrste na solanama se i gnijezde.

U Parku solane Nin možete vidjeti zanimljive biljne vrste koje su se prilagodile specifičnim uvjetima ovog močvarnog prostora. Biljka slanuša prekriva naše bazene za isparavanje, a poznata je kao biljka od koje plamenci dobivaju ružičastu boju. Ima je samo u moru s crnim peloidnim muljem iz kojega direktno apsorbira minerale, te je vrlo zdrava i ukusna. 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer