TRADICIJSKI NAKIT SLATINSKOG KRAJA

Kičenje nakitom od staklenih perlica karakteristika je ženskog tradicijskog odijevanja u cijelom panonskom prostoru. Najčešće su to jednobojne niske staklenih perli zvane "struke"koje se nose u više boja i više dužina ogrlica. Tradicijski je nakit prisutan u ženskom odijevanju od najranije dobi.Nakit je bio i statusni simbol i prema njemu se razlikovala djevojka od udane žene. Najbogatiji su nakit imale nevjeste na vjenčanju.

Kičenje nakitom od staklenih perlica karakteristika je ženskog tradicijskog odijevanja u cijelom panonskom prostoru. Najčešće su to jednobojne niske staklenih perli zvane "struke"koje se nose u više boja i više dužina ogrlica. Tradicijski je nakit prisutan u ženskom odijevanju od najranije dobi.Nakit je bio i statusni simbol i prema njemu se razlikovala djevojka od udane žene. Najbogatiji su nakit imale nevjeste na vjenčanju.

Ženski nakit slatinskog kraja radi se iz u poznatim shemama od staklenih perlica u više velièina i boja , a ponekad i u kombinaciji sa staklenim cijevèicama. Najèešæe su kombinacije zvane "praporci", šalange" ili "košarice". nakit se èuvao, nasljeđivao unutar obitelji. Dijelovi koji su nedostajali nadopunjavao se novim. Znanje izrade nakita prenosilo se usmenom predajom unutar ženskih članova pojedine obitelji.

Danas staklena kuglica kao osnovni sastavni dio tradicijskog nakita èuva znanje izrade nakita, ali i sjeæanje na majke i bake koje su ga nekad izrađivale. Nakit predstavlja materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu slatinskog kraja, koju trebamo njegovati i čuvati.