MUZEJ VELIKA

Zbirka se sastoji od etnografske zbirke, biblioteke, arheoloških predmeta, numizmatike, crkvenih predmeta, stakla i keramike, te starih ura.

Zbirka se sastoji od etnografske zbirke, biblioteke, arheoloških predmeta, numizmatike, crkvenih predmeta, stakla i keramike, te starih ura.

Zbirka sadržava i predmete koji su pripadali bivšem franjevačkom samostanu na istome mjestu.