ROSES DESIGNER OUTLET

Roses Designer Outlet nalzi se u Svetom Križu Začretje i ima izvanredan prometni položaj direktno kod izlaza za Sv. Križ Začretje na autocesti A2/E59, glavnoj prometnoj osi između jugoistočne i srednje Europe, od Zagreba u smjeru Maribora.

Roses Designer Outlet nalzi se u Svetom Križu Začretje i ima izvanredan prometni položaj direktno kod izlaza za Sv. Križ Začretje na autocesti A2/E59, glavnoj prometnoj osi između jugoistočne i srednje Europe, od Zagreba u smjeru Maribora.

Ima izvanredan prometni položaj direktno kod izlaza za Sv. Križ Začretje na autocesti A2/E59, glavnoj prometnoj osi između jugoistočne i srednje Europe, od Zagreba u smjeru Maribora.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer