ZAMETSKA PEĆINA

Njezina istinska starost procjenjuje se na 20.000 - 30.000 godina.

Njezina istinska starost procjenjuje se na 20.000 - 30.000 godina.

Zametska je pećina prvi puta spomenuta u biološkim istraživanjima G. Depolija 1923. godine. Njezina istinska starost procjenjuje se na 20.000 - 30.000 godina. Nastala je u naslagama vapnenca koji su tektonskim pokretima bili pomicani te ispresijecani brojnim pukotinama.

Zbog svoje ljepote Zametska je pećina 1981. godine proglašena geomorfološkim spomenikom prirode te upisana u registar posebno zaštićenih objekata prirode. Radi se o maloj pećini, dugoj svega 200 metara, koja se nalazi vrlo blizu centra grada, a najvažnije i najuzbudljivije je to što je ona, iako okružena neboderima, i dalje "živa", odnosno grade se stalaktiti, stalagmiti i sigasti zastori.
 

Vikend Planer
Vikend Planer