CRKVA SV. MIHAJLA NA BRDU POKRAJ STONA

Danas je ova crkva, zasigurno, jedan od najstarijih i najvrijednijih stonskih spomenika kulture.

Danas je ova crkva, zasigurno, jedan od najstarijih i najvrijednijih stonskih spomenika kulture.

Na vrhu brežuljka što se uzdiže nad Stonskim poljem nalazi se predromanička crkva Svetog Mihajla, u kojoj su djelom sačuvane najstarije freske ovoga područja. Nakon restauracije crkve i freske došla je do izražaja velika kulturna vrijednost ovoga objekta. Pretpostavlja se da je crkvica Svetog Mihajla nekad bila dvorska kapela koja se nalazila u kompleksu Kneževog dvora. Danas je ova crkva, zasigurno, jedan od najstarijih i najvijednijih stonskih spomenika kulture.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer