STARI GRAD KORČULA

Povijesne i kulturne značajke oduvijek su mu pridavale posebnu važnost pa je grad Korčula oduvijek bila administrativno i vjersko središte otoka, a niz posebnosti Korčulu čini jednim od istaknutijih hrvatski povijesnih gradova.

Povijesne i kulturne značajke oduvijek su mu pridavale posebnu važnost pa je grad Korčula oduvijek bila administrativno i vjersko središte otoka, a niz posebnosti Korčulu čini jednim od istaknutijih hrvatski povijesnih gradova.

Otvoreni grad muzej je stari grad Korčule opasan zidinama i kulama s bogatsvom graditeljske i spomeničke baštine, sakralnog ili javnog karaktera iz 14.. 15. i 16. stoljeća. Među brojnim pričama i činjenicama spomenut ćemo napad turske flote 15. kolovoza 1571 godine koji se svake godine, na blagdan Velike Gospe obilježava pred kapelom Gospe Snježne, neposredno uz kopnena gradska vrata. Na toj lokaciji postavljene su spomen ploče zahvalnih korčulana te votivni topovi i kugle te votivne puške koji nas podsjećaju na taj događaj. Sažetak priče se spominje u kontekstu Bitke kod Lepanta, vice alžirskoga kralja Uluz Alije koji je zapovijedao flotom od 20 turskih brodova, španjolskog književnika Cervantesa, zidnom freskom koja prikazuje turski napad na Korčulu a koja se nalazi u crkvi sv. Nikole u Mola di Bari, uključujući činjenicu da je čudotvorna Gospa spasila grad i otok Korčulu. Sve u svezi ovog događaja doznaje se iz ostavštine Antuna Rozanovića.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer