CRKVICA SV. KUZME I DAMJANA, BLATO

Čitavo područje općine Blato bogato je kasnosrednjovjekovnim objektima i crkvicama, od kojih neke datiraju iz doba ranog kršćanstva.

Čitavo područje općine Blato bogato je kasnosrednjovjekovnim objektima i crkvicama, od kojih neke datiraju iz doba ranog kršćanstva.

Tako i ova slikovita crkvica prema nekim pretpostavkama datira iz V. ili VI. stoljeća, međutim do sada je utvrđena starost prva polovica IX. stoljeća.

Vikend Planer