PARAGLIDING - AEROCLUB VIROVITICA

Aeroklub "Virovitica" prisutan je u gradu već dugi niz godina ali samozatajni rad njegovih članova te rezerviranost ljudi prema aktivnostima koje se odvijaju u zraku razlog su da mnogi građani Virovitice i ne znaju da u našem gradu postoji grupa ljudi koji se bavi zrakoplovstvom.

Aeroklub "Virovitica" prisutan je u gradu već dugi niz godina ali samozatajni rad njegovih članova te rezerviranost ljudi prema aktivnostima koje se odvijaju u zraku razlog su da mnogi građani Virovitice i ne znaju da u našem gradu postoji grupa ljudi koji se bavi zrakoplovstvom.