DUBROVAČKE DELICIJE

Kontonjata, mantala, arancini, bruštulani mjenduli, suhe smokve, domaći likeri od voća i cvijeća, rakije s travama…

Kontonjata, mantala, arancini, bruštulani mjenduli, suhe smokve, domaći likeri od voća i cvijeća, rakije s travama…

Riječ je o tradicionalnim slasticama i pićima koja se još uvijek pripremaju po tradicionalnim recepturama dubrovačkih nona.

Vikend Planer
Vikend Planer