GRADINA, SMOKVICA, OTOK KORČULA

Ilirska Gradina iz 2. tisućljeća p.n.e. bila je prvotno stanište ovdašnjih stanovnika o čemu svjedoči i nedaleko udaljena prapovijesna grobnica.

Ilirska Gradina iz 2. tisućljeća p.n.e. bila je prvotno stanište ovdašnjih stanovnika o čemu svjedoči i nedaleko udaljena prapovijesna grobnica.

Najstarija priča vezana za Smokvicu je upravo o Gradini, jednoj od tri najpoznatije utvrde na otoku Korčuli. Grad-smokviška Gradina nalazio se na vrhu brijega visokog 500 m i bio je opasan zidom u duljini od 55 m. Nedaleko udaljena gomila „Krvava ropa“ svjedoči o velikoj bitki 1571. godine protiv nadmoćnijih osvajača. Još i danas živi legenda o ovo bitki. A rekonstrukcija ovog povijesnog događanja je svake godine u srpnju.
 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer