KULTURNO POVIJESNI MUZEJ, DUBROVNIK

Stalna postava umjetničkih slika, namještaja i uporabnih predmeta od 16. do 19. stoljeća u ambijentalno uređenim salonima Kneževa dvora, sjedištu vlade i kneza Dubrovačke Republike, te zbirke starog dubrovačkog novca, medalja, pečata, grbova i oružja.

Stalna postava umjetničkih slika, namještaja i uporabnih predmeta od 16. do 19. stoljeća u ambijentalno uređenim salonima Kneževa dvora, sjedištu vlade i kneza Dubrovačke Republike, te zbirke starog dubrovačkog novca, medalja, pečata, grbova i oružja.

U Kneževom dvoru smješten je Kulturno povijesni muzej čiji eksponati su raspoređeni u prizemlju, mezaninu i na katu.
U prizemlju se nalaze sudnica, tamnice, pisarnica. U mezaninu je izložena numizmatička kolekcija dubrovačkog novca, pečata, mjera, kolekcija satova. Tu se nalaze lijepi primjerci namještaja, portreti, odore, inventar apoteke Domus Christi, primjerci oružja.

Na katu osim namještaja u stilu rokoko, barok, Lui 16, nalaze se slike talijanskih majstora. U kabinetu Kneza nalazi se slika Hamzića, jednog od predstavnika dubrovačke slikarske škole 16 st., sekreter rad Luke Giordana. U južnom dijelu nalazi se spavaća soba kneza u stilu rokoko.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer