MIHO PRACAT - HRVATSKI POMORAC, BANKAR I DOBROTVOR

Rođen je oko 1522. godine na otoku Lopudu. Njegova obitelj potječe s otoka Šipana, a preselili su se na Lopud, koji je pružao veće mogućnosti.
(otok Lopud, oko 1522. – Dubrovnik 20. srpnja 1607.)

Rođen je oko 1522. godine na otoku Lopudu. Njegova obitelj potječe s otoka Šipana, a preselili su se na Lopud, koji je pružao veće mogućnosti.
(otok Lopud, oko 1522. – Dubrovnik 20. srpnja 1607.)

Kapetani s Lopuda bili su vlasnici četvrtine dubrovačke trgovačke flote u 16. stoljeću. Miho je radio kao pisar na brodu svoga ujaka. Kasnije je imao svoj brod. Kada mu je otac preminuo 1559. godine, prestao je ploviti i bavio se bankarstvom i brodogradnjom. Postao je jako bogat, imao je 15 imanja na Lopudu, u Gružu i u predgrađu Dubrovnika. Bio je pobožan čovjek i velike svote novca davao je u humanitarne svrhe. Pomogao je u izgradnji crkve na Dančama i za dvije crkve na Lopudu te je davao pomoć dubrovačkim franjevcima. Otkupljvao je kršćane, koje su Turci odveli u ropstvo. U oporuci je čitavo bogatstvo, koje ga je bilo mnogo, ostavio u dobrotvorne svrhe. Dubrovčani su mu željeli odati počast, no dugo su oklijevali, jer tada nije bio običaj podignuti spomenik ljudima, osim svecima i mitskim bićima. Ipak, mu je podignut spomenik 1633. godine u atriju Kneževa dvora, gdje i danas stoji. Tako je postao jedini pučanin, kojemu su u Dubrovačkoj Republici podigli spomenik. Kip je rad talijanskog kipara P. P. Giacomettija, dovršen je 1638. godine.

Vikend Planer