BICIKLISTIČKE RUTE MARIJE BISTRICE

Dužine ruta: 5-9 km. Tip rute: asfalt/makadam, namijenjena za brdski biciklizam.

Dužine ruta: 5-9 km. Tip rute: asfalt/makadam, namijenjena za brdski biciklizam.

Rute:

1. Marija Bistrica, Podgorje Bistričko
2. Marija Bistrica
3. Podgorje Bistričko
4. Globočec, Poljanica, Šušobreg
5. Tugonica, Poljanica
6. Spojna ruta – Tugonica, Podgrađe, Selnica
7. Podgrađe
8. Selnica

Sadržaji po rutama:
1. Bazilika MBB, Bistrička Kalvarija, medičarske radnje, lončarska radnja, kuća za odmor "Micak", Podgorski mlin, Bluesun hotel Kaj, ugostiteljski objekti, dječje igralište, prirodne zanimljivosti
2. Bazilika MBB, Bistrička Kalvarija, medičarske radnje, Galerija Hudek, Park skulptura, Prasvetište MBB, klijeti, lončarska radnja, dječje igralište, ugostiteljski objekti, prirodne zanimljivosti
3. Kleti, prirodne zanimljivosti, ugostiteljski objekti
4. Prasvetište MBB, klijeti, prirodne zanimljivosti, ugostiteljski objekti
5. Prasvetište MBB, klijeti, prirodne zanimljivosti, jezera – ribnjaci
6. Prirodne zanimljivosti, automehaničarska radionica – servis za bicikle
7. Prirodne zanimljivosti
8. "Lojzekova hiža", Voćnjaci i proizvodnja Gabud, Hidraulika Škuranec – servis za bicikle

 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer