SLATINSKO KULTURNO LJETO, 30.06.-01.09.2013.

Manifestacija sa sadržajima: dvije kazališne predstave, koncert, tri projekcije filma, izložba, predstavljanje starih zanata, vraćanje u prošlost preko Slatinske kuharice, izdavanje kulturno- turističkog vodiča.

Manifestacija sa sadržajima: dvije kazališne predstave, koncert, tri projekcije filma, izložba, predstavljanje starih zanata, vraćanje u prošlost preko Slatinske kuharice, izdavanje kulturno- turističkog vodiča.

Slatinsko kulturo ljeto je manifestacija koja se održava već cijeli niz godina. Multidisciplinarni kulturni sadržaj ideja je koja nas vodi u osmišljavanju programa ove manifestacije, a temeljem dosadašnjeg iskustva iniciranjem novih kulturnih aktivnosti, grad Slatina dobiva novu dimenziju koja lokalnu zajednicu, te sve goste senzibilizira na drugačiji odnos prema kulturi uopće. Tako bi se kao sadržaji na Slatinskom kulturnom ljetu našle dvije kazališne predstave, koncert, tri projekcije filma, izložba, predstavljanje starih zanata, vraćanje u prošlost preko Slatinske kuharice, izdavanje kulturno- turističkog vodiča. Sve aktivnosti održavat će se na ulicama grada, u gradskom parku, na trgu, u paviljonu.