GARIĆ GRAD, PODGARIĆ

Grad Garić je prema podacima dao sagraditi ban Stjepan Šubić godine 1256.

Grad Garić je prema podacima dao sagraditi ban Stjepan Šubić godine 1256.

Grad Garić je prema podacima dao sagraditi ban Stjepan Šubić godine 1256. Godine 1295. na Garić goru dolaze Pavlini - pustinjački red, koj su tu osnovali samostan i podigli Crkvu sv.Marije. Godine 1544. Turci su osvojili i razorili Garić i samostan sa crkvom. Od tada do danas Garić grad je ruševina, svjedok povijesti ovog kraja.