ZAVIČAJNI MUZEJ LJUDEVITA GAJA

Zavičajni muzej Ljudevita Gaja u njegovoj rodnoj kući u Krapini

Zavičajni muzej Ljudevita Gaja u njegovoj rodnoj kući u Krapini

Muzej Ljudevita Gaja otvoren je 1966. godine u njegovoj rodnoj kući, a izložen je njegov namještaj, slike (ulja na platnu, rad slikara Ivana Tišova) portreti Gaja i njegove obitelji, fotokopije Gajevih rukopisa, tiskanih tekstova, knjiga i brošura te novina i časopisa koje je uređivao i izdavao.
 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer