GALERIJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA

Galerija Antuna Augustinčića – muzejska, izdavačka i izložbena djelatnost

Galerija Antuna Augustinčića – muzejska, izdavačka i izložbena djelatnost

Galerija je zasnovana 1970., kada je Antun Augustinčić (1900.–1979.), zagrebački i pariški đak, jedan od nezaobilaznih predstavnika hrvatske moderne skulpture – darovao svom rodnom Klanjcu vlastiti kiparski opus, nastao od dvadesetih do sedamdesetih godina 20. st., koji mu je priskrbio ugled u zemlji i svijetu.

Stalni postav obuhvaća dvije međusobno zavisne cjeline: unutarnji postav – tematski podijeljen na intimnu plastiku, portrete i javne spomenike – te park skulpture uokolo Galerije.
Uz muzejsku, Galerija razvija izdavačku i izložbenu djelatnost: od 1981. izlazi časopis Anali GAA, a od 1983. djeluje Salon GAA u kojem se od 1993. priređuju prvenstveno kiparske izložbe, čime se podcrtava svojevrsnost Galerije kao muzeja skulpture.
 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer