KAPELA SVETE KATARINE

Kapela svete Katarine nalazi se na pejsažnom i povijesno-memorijalnom lokalitetu, brdu Kapelščak.

Kapela svete Katarine nalazi se na pejsažnom i povijesno-memorijalnom lokalitetu, brdu Kapelščak.

Nalazi se na pejsažnom i povijesno-memorijalnom lokalitetu – brdu Kapelščak, gdje se odvijala završna bitka Seljačke bune 1573. godine. Na vrhu brda stajala je u to vrijeme malena kapela svete Katarine, za koju vizitacija iz 1622. godine govori da je nakad bila župna crkva. Prema narodnoj predaji, pored kapele se nalazilo groblje seljaka palih u bitci na Stubičkome polju 1573. godine. Godine 1868. pobožni i čestiti seljak Josip Šipek sagradio je o svom trošku novu kapelu svete Katarine. Ista je 1880. godine stradala u potresu, pa ju 1882. godine obnavlja i blagoslivlja župnik Josip Cigler.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer