CRKVA MAJKE BOŽJE JERUZALEMSKE

Crkva Majke Božje Jeruzalemske na Trškom Vrhu iznad Krapine sagrađena u baroknom stilu.

Crkva Majke Božje Jeruzalemske na Trškom Vrhu iznad Krapine sagrađena u baroknom stilu.

Sagrađena je u baroknom stilu. Njezina gradnja započela je za vrijeme župnika vlč. Nikole Gorupa 1750. g. a posvećena je već za 11 godina 1761. g. To je hodočasnička crkva u kojoj se štuje Marija, Majka Božja Jeruzalemska.