PLOMINSKA GORA

Obronci Plominske gore stanište su velikog broja rijetkih i ugroženih biljnih vrsta, kao i nekih rijetkih vrsta ptica i leptira.

Obronci Plominske gore stanište su velikog broja rijetkih i ugroženih biljnih vrsta, kao i nekih rijetkih vrsta ptica i leptira.

Obronci Plominske gore stanište su velikog broja rijetkih i ugroženih biljnih vrsta (uz nekoliko vrsta orhideja), kao i nekih rijetkih vrsta ptica (sivi sokol, suri orao) i leptira. U mnogobrojnim pećinama živi veliki broj šišmiša, a sjeverni dio zaštićenog područja je ruralni krajolik mozaično raspoređenih šumskih i pašnjačkih površina visoke bioraznolikosti.

 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer