DVOR VELIKI TABOR

Dvor Velik Tabor već stoljećima mami uzdahe znalaca i ljubitelja starina.

Dvor Velik Tabor već stoljećima mami uzdahe znalaca i ljubitelja starina.

Ljepota arhitekture kasnogotičko-renesansnog burga ukras je slikovitog okolnog pejzaža i već stoljećima mami uzdahe znalaca i ljubitelja starina. Povijest se tu isprepliće s legendom; grofovi Celjski i prelijepa Veronika Desinička glavni su akteri ljubavne drame čiju tajnu čuvaju zidovi dvorca.
Veliki Tabor jedan je od najbolje sačuvanih kasnosrednjovjekovnih i renesansnih utvrđenih gradova kontinentalne Hrvatske.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer