ORNITOLOŠKI PARK PALUD, ROVINJ

U uvali Palud, osam kilometara jugozapadno od Rovinja, nalazi se prvi i za sada jedini “specijalni ornitološki rezervat ” u Istri.

U uvali Palud, osam kilometara jugozapadno od Rovinja, nalazi se prvi i za sada jedini “specijalni ornitološki rezervat ” u Istri.

U uvali Palud, osam kilometara jugozapadno od Rovinja, nalazi se prvi i za sada jedini “specijalni ornitološki rezervat ” u Istri. Ornitolozi su na Paludu zabilježili boravak više od 200 vrsta ptica. Budući da u park ne zalaze lovci, ovdje je i bogato stanište fazana, trčki i prepelica. Tu kontinuirano žive i gnijezde se razne vrste divljih pataka, liski, gnjuraca i kokošica, grmuša, vuga, djetlića, treptaljki, svrački... Uz autohtone guste šume s krasnim primjercima hrasta medunca i crnike, na sjevernom dijelu močvare nalazi se i prava prašuma s ogromnim vrbama. Močvara se može obići biciklom svojim punim opsegom a posebnu pogodnost pružiti će Vam vidikovac sa kojeg možete promatrati ptice. Stazom se vozi mirno, tiho i polako kako ne bi uznemiravali mnogobrojne ptice.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer