MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL, ŠIBENIK, 17.06. - 01.07.2017.

Jedinstvena i afirmirana hrvatska kulturna manifestacija.

Jedinstvena i afirmirana hrvatska kulturna manifestacija.

Nesumnjivu posebnost šibenske kulture i svojevrsni zaštitni znak Šibenika već četrdeset godina predstavlja Međunarodni dječji festival, u svijetu jedinstvena i afirmirana hrvatska kulturna manifestacija. Festival je prvi put održan 1958. godine, kao realizacija inicijative i angažmana nekolicine zaljubljenika u umjetnost za djecu, ali se ubrzo prometnuo u veliki i složeni festivalski mehanizam od međunarodnog značaja. Utemeljena na tri nerazdružive komponente: djetetu, festivalskim zbivanjima i gradu, ta je multimedijalna kulturna manifestacija svojevrsna smotra onog najboljeg u stvaralaštvu za djecu i dječjeg stvaralaštva.
Programska orijentacija Festivala svoju provedbu nalazi ne samo u Šibeniku, nego i u cijeloj Hrvatskoj, ali i diljem svijeta. Koncepcija i humanitarni ciljevi Festivala imaju tako punu podršku UNICEF -a i UNESCO -a i stalno pokroviteljstvo Predsjednika Republike Hrvatske. Festival je član Međunarodne udruge festivala - UNIMA -e i ASSITEJ -a.
 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer