MARTIN KOLUNIĆ ROTA

Čuveni bakrorezac, grafičar i kartograf.

Čuveni bakrorezac, grafičar i kartograf.

Prva znanja o graviranju stekao je vjerojatno u Šibeniku kod poznatog zlatara Horacija Fortezze. Bakrorezačku vještinu izučio je u Italiji kod Marcantonija Raimondija. Djelovao je u Veneciji, Firenci i Rimu, a uzor su mu bili A. Dürer i starorimski grafičari. Najvrednije su njegove grafike rimskih careva. Proslavio se i kao kartograf. Djela mu se cuvaju u brojnim, najvećim svjetskim muzejima.

Vikend Planer
Vikend Planer