LASTOVSKI POKLAD, OTOK LASTOVO, VELJAČA 2017.

Pokladari su obučeni u tradicionalnu narodnu nošnju sa drvenim sabljama, a poklada stavljaju na magarca i kreću k načelniku općine (nekad k dubrovačkom knezu).

Pokladari su obučeni u tradicionalnu narodnu nošnju sa drvenim sabljama, a poklada stavljaju na magarca i kreću k načelniku općine (nekad k dubrovačkom knezu).

On im daje dozvolu za pokladni ophod mjesta, kad će posjetiti kuće uglednih mještana. Na terasama tih kuća izvodit će prikladni ples sa sabljama. Na sigurnoj udaljenosti od njih, bez prava da se susretnu, kreće povorka lijepih maškara. Zajedno plešu i pjevaju.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer