ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR KUKAVICA, VELIKA PISANICA

Prirodni resursi lokaliteta „Kukavica" obuhvaćaju područje šuma, a atrakciju čini mješovito drveće sa blagim padom prema jugoistoku.

Prirodni resursi lokaliteta „Kukavica" obuhvaćaju područje šuma, a atrakciju čini mješovito drveće sa blagim padom prema jugoistoku.

Strojevi i pogonska energija uvjetuju smanjenu potrebu za utroškom ljudske energije, ubrzan ritam života, pospješuje nervnu napetost, a prekomjerna ili neadekvatna prehrana pretilost ili prekomjernu tjelesnu težinu. Sportsko rekreacijski centar „Kukavica" smješten je na udaljenosti dvadesetak kilometara od Bjelovara na cesti prema Daruvaru. Prirodni resursi lokaliteta „Kukavica" obuhvaćaju područje šuma, a atrakciju čini mješovito drveće sa blagim padom prema jugoistoku.