MEĐIMURSKE ROKE

Međimurske roke je tradicijska udruga čiji projekt Cesta tradicije je postao jedan od najprepoznatljivijih turističkih proizvoda Međimurja.

Međimurske roke je tradicijska udruga čiji projekt Cesta tradicije je postao jedan od najprepoznatljivijih turističkih proizvoda Međimurja.

Cesta tradicije je isplanirani itinerer s lokacijama umreženim u jedinstveni turistički proizvod u Međimurju i susjednim županijama.

Vikend Planer