BLAGDAN VELIKE GOSPE, SINJ, 15.08.2017.

Proslava blagdana Velike Gospe u Sinju je glavni ljetni događaj već tristotinjak godina.

Proslava blagdana Velike Gospe u Sinju je glavni ljetni događaj već tristotinjak godina.

Turska vojske je 1715. napala grad želeći ga osvojiti. Kako je sinjska vojska bila preslaba da obrani grad od turske navale, Sinjani su se za pomoć obratili Gospi. Građani su se molili pred slikom Gospe od milosti koju su bježeći pred Turcima donijeli iz Rame. Na nebu se nakon cjelonoćne molitve pojavila prelijepa žena u kojoj su prepoznali Majku Božju, a tuska vojska se naglo počela razbolijevati i nije mogla prijeći Cetinu, te se morala povući natrag. Turci se nikad nakon toga nisu vraćali u Sinj, a Sinjani su do danas nastavili štovati svoju spasiteljicu. Crkva koju su Sinjani izgradili svojoj zaštitnici najveće je marijansko svetište u Dalmaciji.

Vikend Planer