GRADSKI MUZEJ DRNIŠ

GRADSKI MUZEJ DRNIŠ (do 1.01. 2001. godine Muzej drniške krajine) formalno je osnovan 1970. godine i djelovao je u sklopu tadašnjega Centra za kulturu Drniš (danas Pučko otvoreno učilište Drniš).

GRADSKI MUZEJ DRNIŠ (do 1.01. 2001. godine Muzej drniške krajine) formalno je osnovan 1970. godine i djelovao je u sklopu tadašnjega Centra za kulturu Drniš (danas Pučko otvoreno učilište Drniš).

U početku formiran je iz fundusa privatne zbirke Nikole Adžije, donacijske zbirke radova Ivana Meštrovića, Ane Živković, Bože Vrekala i drugih domaćih likovnih umjetnika. Nikola Adžija za potrebe budućega gradskog muzeja oporučno je gradu ostavio svoju stambenu kuću i prostor uokolo nje.

Vikend Planer