SUVENIRNICA INES, ILOK

Suvenirnica nudi rukotvorine uglavnom s iločkog područja ali i Vukovarsko-srijemske županije te i vina iločkih vinara.

Suvenirnica nudi rukotvorine uglavnom s iločkog područja ali i Vukovarsko-srijemske županije te i vina iločkih vinara.

Suvenirnica Ines svakako je idealna za kupnju suvenira gdje možete pronaći suvenire koji simboliziraju Vukovarsko-srijemsku županiju.