MESO Z TIBLICE

Meso 'z tiblice je slano jelo Međimurske kuhinje, sastavnog dijela nacionalne Hrvatske kuhinje.

Meso 'z tiblice je slano jelo Međimurske kuhinje, sastavnog dijela nacionalne Hrvatske kuhinje.

To visokokalorično jelo originalne tradicionalne recepture priprema se iz kvalitetnih dijelova svježeg svinjskog mesa, u pravilu buta ili karea, koji se nakon obrade pohranjuju u tiblicu (lodricu), veću posudu osobita oblika (krnjeg stošca), izrađenu od drva (u praksi često puta iz metala prevučenog emajlom), u kojoj se meso konzervira u, prethodno priređenoj, ohlađenoj slanoj kosanoj masti (takozvanim "slanínama").