ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA

Na širem području Kutine i Moslavačke gore nailazimo na mjesta – neistražena i bez ostataka arhitekture, ali jasno vidljiva u pejzažu.

Na širem području Kutine i Moslavačke gore nailazimo na mjesta – neistražena i bez ostataka arhitekture, ali jasno vidljiva u pejzažu.

Dva arheološka nalazišta iz rimskog razdoblja (2.–5. st.): Ciglenice u Osekovu i Kutinska lipa u Kutini, smjestila su se uz trasu rimske ceste koja je svoje ishodište imala u Sisciji.U samoj Kutini otprilike je obilježeno mjesto gdje se u kasnom srednjem vijeku (15. i 16. st.) nalazila fortifikacija poznata kao "Aušovo", no postoje arheološki ostaci još dva slična objekta: Turski stol u šumi nedaleko bazena i Plovdin-grad na južnoj periferiji Kutine. I na širem području Kutine i Moslavačke gore nailazimo na takva mjesta – neistražena i bez ostataka arhitekture, ali jasno vidljiva u pejzažu. To su: Kutinec - grad (Vilenjak), Turski grad u Međuriću, Turčak na Gojlu, Stelovača (Šanac-gradina) u Moslavačkoj gori.