CRKVA SVETE EUFEMIJE, ROVINJ

Crkva je barokna građevina venecijanskog stila i najveći spomenik u gradu, rekonstruirana u vremenu između 1725. i 1736. g.

Crkva je barokna građevina venecijanskog stila i najveći spomenik u gradu, rekonstruirana u vremenu između 1725. i 1736. g.

Prema legendi u ranu zoru 800. godine crkvena su zvona uzbuđeno su zazvonila. Građani su se sjurili prema moru. Morem je poput kamene lađe doplovio mramorni sarkofag. Zadivljeni su Rovinjci volovskim i konjskim zapregama pokušavali kamenu grobnicu odvući u grad, ali uzalud. Nisu pomogli ni snažni mišići niti dosjetljivost ljudska pomogao je tek Bog na dijelu. Svetica se ukazala tek malom dječaku rekavši mu: „Ja sam Eufemija Kalcedonska koja svojom krvlju zaručih Isusa. Ti ćeš izvući kamenu korablju svojim tijelom.“ I doista pred zapanjenim pukom dječak je upregnuo svoje slabašne junice i odvukao sarkofag od obale do crkve na vrhu gradskog brijega. Tamo ga otvoriše i ugledaše nepomično tijelo prelijepe djevojke. Kraj nje se nalazio svitak pergamene na kojem je pisalo: Hoc est corpus Euphemiae Sancte! Ovo je tijelo svete Eufemije, djevice mučenice iz Kalcedona rođene za nebo 16. rujna godine Gospodnje 304. Čudesno, pripoviješću o svetoj Eufemiji i danas, više od 1200 godina nakon njezina nastanka počinje svaka priča o Rovinju. Crkva je barokna građevina venecijanskog stila i najveći spomenik u gradu, rekonstruirana u vremenu između 1725. i 1736. g. Dužina crkve s vanjske strane je 51,11 m a širina 30,26 m. Srednja lađa visoka je 17,71 m a druge dvije po 10,11m.Na mjestu gdje se danas nalazi ova impozantna crkva, do 10. st., nalazila se crkvica Sv. Jurja, koji je ostao konpatron župe a čiji se kip nalazi na glavnom oltaru župne crkve. Kad je 800. g. u grad dopremljen sarkofag s tijelom kršćanske mučenice Eufemije, stanovnici okolnih mjesta hodočastili su na grob Sv. Eufemije. Gradnja zvonika započeta je 3. prosinca 1651. g. postavljanjem prvog kamena a prema nacrtu milanskog arhitekte Alessandra Monopole. Zvonik je trebao biti nalik onome Sv. Marka u Veneciji. Gradnja je trajala 26 godina. Veliki bakreni kip Sv. Eufemije, djelo braće Vallani iz Maniaga, postavljen je na vrh zvonika 1758. na mjesto prijašnjeg drvenog kipa uništenog 1756. g. od groma. Kip je postavljen tako da se na ležajima okreće oko svoje osi prema smjeru vjetra. Zvonik je 1834. g. bio temeljito popravljan jer su gromovi prouzročili velika oštećenja.

GEOgame 2: Najbolje u Istri

Posjetite sve navedene lokacije, napravite fotografiju, pošaljite mail i sudjelujete u nagradnoj igri za vikend za 2 osobe u jednoj od naših TOP destinacija.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer