UŠĆE MIRNE, NOVIGRAD

Ornitološki rezervat Antenal-Mirna privremeno je prirodno stanište velikog broja ptičjih vrsta prilikom njihove migracije u toplije krajeve.

Ornitološki rezervat Antenal-Mirna privremeno je prirodno stanište velikog broja ptičjih vrsta prilikom njihove migracije u toplije krajeve.

Ornitološki rezervat Antenal-Mirna (u završnoj fazi procesa zaštite od strane Ministarstva kulture RH); riječ je o privremenom prirodnom staništu velikog broja ptičjih vrsta prilikom njihove migracije u toplije krajeve, odnosno tijekom povratka u svoja izvorna staništa; jedno od najbogatijih ornitoloških (privremenih) staništa u Europi; predstavlja odličan turistički resurs za razvoj aktivnosti birdwatchinga (promatranje ptica).

Ornithological reserve Antenal-Quiet (in the final stage of the process of protection by the Ministry of Culture), it is a temporary natural habitat of many bird species during their migration to warmer climes, or during the return to their native habitat, one of the richest ornithological (provisional) habitats in Europe is a great resource for tourism development activities birdwatching (birding).

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer