HUŠNJAKOVO

Hušnjakovo – jedno od najbogatijih paleolitskih nalazišta neandertalskog čovjeka.

Hušnjakovo – jedno od najbogatijih paleolitskih nalazišta neandertalskog čovjeka.

Hušnjakovo je jedno od najbogatijih paleolitskih nalazišta neandertalskog čovjeka u Hrvatskoj i Europi. Ono je geološki, paleontološki, paleoantropološki i arheološki lokalitet zaštićen kao paleontološki spomenik prirode. Nalazi se u blizini centra grada Krapine, na Hušnjakovom brijegu. Prvi nalazi otkriveni su od strane lokalnog stanovništva koje je na njih nailazilo kopajući pijesak.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer